DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Divadlo a literatura

Dramatická výchova a divadlo je ideální činností pro sociální, osobnostní a umělecký rozvoj jedince. Umožňuje mu osvojovat si různé role, porozumět druhým lidem, komunikovat verbálně i neverbálně, improvizovat, spolupracovat s druhými.
Skupiny Dramec od předškoláků po teens.

Informace: Hana Vondráková, vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

 


 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Výukové programy o prázdninách

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Když přijede kovář

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vodácká kilometráž

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ