DDM hl. m. Prahy
Jezdecké středisko Zmrzlík
Jezdecké středisko Zmrzlík

Jízdárenské cvikyZÁKLADNÍ JÍZDÁRENSKÉ CVIKY

 

 

Vyjíždění rohů jízdárny

 • Krok – čtvrtkruh o poloměru 3 m.
 • Klus, cval – čtvrtkruh o poloměru 6 m a více (podle rychlosti chodu).
 • Rohy jízdárny musí být řádně vyjížděny.
 

Půl jízdárny (na levou ruku, na dlouhé stěně na pravou ruku)

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Začátek je ve středu dlouhé stěny.
 • Koně přivádíme do obratu asi o tři kroky dříve, než jsme v písmeni (viz projíždění rohů).
 

Obrat vlevo (na protější stěně na pravou ruku)

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Obdobné jako při "obratu".
 • Poslední jezdec se stává prvním, pokud nedošlo ke změně směru.
 • Jezdci jezdí vedle sebe.
 

Malý kruh

 • Krok, klus, cval.
 • Průměr zpravidla 6–10 m.
 • Pokud nebyl určen počet kruhů, jezdí se pouze jednou.
 • Začátek i konec na dlouhé stěně v písmenech, pokud jsou vyznačena.
 

Velký kruh

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Průměr 20 m, "dotýkáme" se dlouhých stěn.
 • Začátek a konec ve středech krátkých stěn.
 • Jezdí se do odvolání nebo podle určeného počtu kruhů.
 

Kruhy změnit

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Možno velet na velkém kruhu.
 • Pokud jezdí jezdci na levou ruku, tak se při výměně kruhů jezdci míjejí pravýma rukama.
 • Pokud jezdí na pravou ruku, míjejí se levýma rukama.
 

V kruhu změnit směr

 • Krok, klus.
 • Začátek – nejvhodnější je ve středu krátké stěny.
 • První oblouk (průměr asi 10 m), převedení koně na opačnou ruku, druhý oblouk (průměr také 10 m).
 

Kruh zmenšit

 • Krok, klus, cval.
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr nejmenšího kruhu 6–8 m.
 • Za stupňovitého přenášení váhy obracíme koně dovnitř pomocí vnitřní otěže za podpory vnější holeně.
 

Kruh zvětšit

 • Krok, klus, cval.
 • Začátek i konec libovolný.
 • Průměr velkého kruhu 10 m.

 

 

Ze středu (se změnou směru)

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Začátek i konec ve středech krátkých stěn (obrat viz projíždění rohů).
 • Cvik je určen k samostatnému vedení koně jezdcem.
 

Od stěny ke stěně

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Začátek i konec cviku je v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Ve středu se jen přibližujeme písmeni X.
 • V lehkém klusu se nepřesedá. Jezdí se do odvolání.
 

Dvakrát od stěny ke stěně

 • Krok, klus.
 • Začátek i konec v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny.
 • Návěstí před středem krátké stěny.
 

Na obou dlouhých stěnách od stěny ke stěně

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Obdobné jako cvik "od stěny ke stěně".
 • Návěstí před středem krátké stěny.
 

Změnit směr

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Ve středu jízdárny si vyměníme držení bičíku a v lehkém klusu změníme vysedání na druhou nohu.
 • Návěstí před středy krátkých stěn.
 

Obloukem změnit směr

 • Krok, klus, cval.
 • Průměr oblouku 8–10 m.
 • Začátek v druhé polovině dlouhé stěny, z písmene.
 • Konec na dlouhé stěně.
 • Oblouk jako malý kruh.
 

Vlnovka o třech obloucích

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na velkém kruhu.
 • Mezi oblouky 2–3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedáme na vnější nohu.
 

Vlnovka o pěti obloucích

 • Krok, klus, lehký klus.
 • Začátek a konec ve středu krátké stěny.
 • Pomůcky obdobně jako na malém kruhu.
 • Mezi oblouky 2–3 kroky rovně.
 • V lehkém klusu přesedání na vnější nohu.


Za prvním jezdcem obrat vlevo

 • Krok, klus, lehký klus, cval.
 • Začátek na dlouhé stěně v písmeni (pokud je jízdárna opatřena písmeny), jinak odkudkoliv z dlouhé stěny.
 • Jezdci jezdí za sebou.