Předškoláci

 

Centrum pro předškolní děti Vlaštovka

zahájení kroužků pro předškoláky od 3.10.2017

 

Prográmky pro maminky s dětmi (2 – 4 roky)

úterý: 10.30-11.15 h

800 Kč/pololetí

V těchto kroužcích nabízíme dětem pestré pohybové aktivity, cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a pohybové kreace odpovídající věku dětí. Učíme se s dětmi básničky a písničky vhodné pro rozvoj řeči. Děláme tematické výtvarné aktivity dle ročních období.

 

Malý hudebník

pondělí: 15-15.45 h nebo

středa: 14-14.45 h

800 Kč/pololetí

Hudební kroužek pro děti ve věku 3-6 let. Děti se seznámí se základy rytmiky, naučí se zajímavé písničky, vyzkouší si hraní na orffovy hudební nástroje, dále na bubny apod. Zábavnou formou poznají notičky, hudební nástroje a základní pojmy hudební nauky.

 

Malý šikula

Středa: 15-15.45 h

800 Kč/pololetí

 

Děti ve věku 3-6 let se zde setkají s nejrůznějšími výtvarnými a řemeslnými aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné malovat prstovými barvami, lepit, stříhat, šít, zatlouci hřebík, pracovat se dřevem a pilníkem nebo keramickou hlínou. V rámci kroužku děti navštíví i naši legodílnu.

 

Logohrátky

Středa: 10-10.45 h

800 Kč/pololetí

 

Kroužek pro děti od 2,5 let bez rodičů. Hravou formou nahlédnou do světa pohádek a básniček. Hraní slovem, pohybem či zvuky. Divadlo, hra s předměty a loutkami. Děti rozvíjejí svůj přirozený projev, vyjadřovací schopnosti a vzájemné naslouchání. Zvykají si na samostatnou aktivitu bez rodičů ve skupině vrstevníků v přátelské, hravé a tvořivé atmosféře.

Logohrátky II. - rodiče s dětmi (od 2 let)

Středa: 11-11.45 h (od února 2017)

800 Kč/pololetí

Kroužek pro děti od 2 let s rodiči / prarodiči. Rozvoj řeči a vyjadřování s využitím říkanek a básniček, pohybových a hudebních cvičení. Hravou formou rozvíjíme slovní zásobu a chuť mluvit.


Dřevěná dílna (rodiče s dětmi)

Úterý: 13-14.30 h a 17-18.30 h

Středa: 16-17.30 h

1.600 Kč/pololetí

 

Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě - rodič/prarodič při společné činnosti. Děti a rodiče pod vedením lektora pracují v dřevodílně na jednoduchých dřevěných hračkách, které si poté odnesou domů.

Pro nepravidelné zájemce jsme připravili možnost tzv. jednorázových vstupů (150 Kč/vstup).

Bližší informace: Dřevěná dílna (rodiče s dětmi)