O nás

STANICE TECHNIKŮ - SKVĚLÁ VOLBA I PŘÍLEŽITOST

Stanice techniků je jedno ze sedmi středisek Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Jedná se o jedinečné místo, které má nepostradatelný význam pro volný čas dětí a mládeže. Svým technickým zázemím a uměleckým potenciálem dalece přesahuje hranice Prahy. Technickým unikátem je 40 metrů dlouhá osmiproudá závodní autodráha, která odchovala mistry české i světové. Modelové železniční kolejiště, kde např. nádražní budovy jsou malými kopiemi nádraží skutečných, včetně patiny stáří a ošumělosti, nadchne malé i velké návštěvníky. Místo zde má klub modelářů MHD s modelem města, ve kterém jezdí miniaturní tramvaje a trolejbus. Vedle mnohaleté tradice modelářských oborů se v posledních letech rozvíjí i další technické a vědecké oblasti formou moderních vzdělávacích metod. Technická sféra je na Stanici v symbióze se sférou uměleckou. Fotoateliér Líheň, Fotogalerie Juliska a inkubátor slouží autorům již od útlého věku a s výsledky, které nemají konkurenci v celé republice. Jedinečné výtvarné ateliéry s moderní koncepcí výuky. Pokladem obou ateliérů je významná řada tvůrců, dnes již profesionálů, jejichž talent byl objeven a rozvíjen právě ve Stanici techniků. Umělecké působení se rozšířilo i na divadlo a hudbu, v neposlední řadě i nová média. A že přesah od techniky a umění je opravdu široký, dokládají činnosti řemeslné, módní návrhářství, architektura a design. Stanice techniků je otevřena dětem od nejútlejšího věku, a to v Centrech předškolních dětí Vlaštovka a v kroužcích pro předškoláky a pro rodiče s dětmi. Svůj prostor pro trávení volného času a rozvíjení konkrétního zájmu zde nachází děti každého věku, mládí lidé, dospělí i senioři. A to nejen v pravidelném setkávání v průběhu školního roku, ale také na letních soustředěních, na víkendových akcích, specializovaných kurzech, dílnách a účastí na soutěžích. Veřejnost má možnost otvírat dveře do světa techniky, umění a řemesel na Dnech s techniky. 
Stanice nabízí i neformální vzdělávání, ve specializovaných výukových programech pro mateřské, základní i střední školy a v programech pro družiny. Stanice techniků není jen dům na Podbabě, který láká na zmíněné zajímavosti a unikáty. Jsou to také lidé, kteří to vše uvádí do pohybu, inspirují k nápadům, tvorbě, samostatnosti i spolupráci, motivují k zážitkům z poznání. Zkušení profesionální pedagogové a zároveň osobnosti, každý se svým umem a dovedností.


Hlavně ale přijďte, byť ještě nejste rozmyšleni. I když některé kluby, dílny či ateliéry již mohou být obsazeny, nějaké místo se pro vás ještě určitě najde.