Převádění dětí ze školy

Z DRUŽINY NA KROUŽEK? LZE TO I BEZ RODIČŮ!
Zajistíme převod vašeho dítěte ze školy do Stanice techniků

  • pro děti z 1.–3. tříd ZŠ
  • každý den od pondělí do čtvrtka 
  • čas před a po kroužku děti tráví v klubu Pohoda pod pedagogickým dohledem
  • docházíme na ZŠ A. Čermáka, ZŠ nám. Svobody, ZŠ Emy Destinnové, ZŠ Bílá, ZŠ Hanspaulka, UZŠ Lvíčata ČVUT
  • cena za službu 380 Kč / pololetí / 1 den převodu

V případě zájmu kontaktujte Hanu Vondrákovou: vondrakova@ddmpraha.cz, 222 333 875

 

Pro přihlášení vyplňte PŘIHLÁŠKU a podepsanou odevzdejte do Stanice techniků. 
 

 

Po přihlášení prosíme o přesné vyplnění INFORMACÍ pro převedení dítěte v následujícím formuláři.

https://goo.gl/forms/If3tiNn6bDQFN0c83

 

Převádění dětí ze škol bude probíhat od 19. září, kdy začínají zájmové aktivity ve Stanice techniků.

 

Zajistěte potřebný souhlas v družině - písemnou informaci nebo záznam do zápisového listu, že vaše dítě bude daný den vyzvedávat "pověřený pracovník Stanice techniků DDM hl. m. Prahy".

 

Informujte nás v případě, že určitý den převedení dítěte neproběhne (absence dítěte ve škole nebo na zájmovém kroužku, dítě je na škole v přírodě apod.): Hana Vondráková, vondrakova@ddmpraha.cz, 774 207 793

 

Děkujeme za využití této služby a za vzájemnou spolupráci!