Modelářské aktivity

Bc. Ondřej Kozohorský, kozohorsky@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 879

 

Veškeré zájmové útvary pod hlavičkou "modelářů" jsou zaměřeny na rozvoj dětí v oblasti technického myšlení, jemné i hrubé motoriky a s tím spojené manuální (pracovní) zručnosti. Tedy důležité okruhy dětského rozvoje, které jsou v současnosti poněkud opomíjeny.

 

Struktura Modelářského oddělení je členěna do čtyř podoblastí:

  • Všestranné modelářské kurzy
  • Specializované modelářské kurzy
  • Dřevodílna
  • Modelářské kluby

a místo pro nejrůznější články, fotogalerie... z oblasti modelářství, techniky a života ve Stejšnu

 


 

VŠESTRANNÉ MODELÁŘSKÉ KURZY


Všestranně zaměřené kurzy jsou určeny všem dětem se zájmem o techniku, modelářství, tvoření… Jsou koncipovány jako procházka světem techniky pomocí vyrábění, tvoření, využíváním nejrůznějších stavebnic atd. tak, aby ukazovaly dětem tento svět hravou a především zábavnou formou.

Zároveň jsou tyto kurzy jakýmsi předstupněm pro specializované modelářské kurzy. Účastníci si “osahají“ nabídku specializovaných kurzů a mohou se následně rozhodnout pro svou další “technicko-modelářskou“ cestu.

  • TECHAMON | TECHnika A MOdelařina Nekouše | 7-10 let

 

SPECIALIZOVANÉ MODELÁŘSKÉ KURZY


Specializované kurzy jsou jednostranně zaměřené na danou oblast. Jde o kombinaci nabývání jak teoretických, tak především praktických dovedností a znalostí z daného oboru.

Předpokladem pro úspěšné zapojení dítěte do specializovaných kroužků je již jeho určitá motorická zručnost a celková vyspělost. Proto je u všech těchto kroužků hraniční věk 8 let.


DŘEVODÍLNA

 

V Dřevodílně se potkávají hned tři generace, které se snaží dávat přírodnímu materiálu tvary vlaků, letadel, aut…

 

MODELÁŘSKÉ KLUBY

 

V klubech se scházejí dospělí, kteří zde společně pracují, diskutují, tvoří... a na chvilku tak zapomínají na všední starosti.

  • Kluby | i dospělí si chtějí hrát | 18-99 let

 

MODELÁŘI SOBĚ

 

Modeláři sobě je místo pro nejrůznější zajímavé i nezajímavé články a fotogalerie ze světa techniky, modelářství, modelářského života ve Stejšnu...

 


VŠESTRANNÉ MODELÁŘSKÉ KURZY

Modelářská přípravka       TECHAMON

modelářské přípravka     techamon

Pro děti ve věku 5–7 let                         Pro děti ve věku 7–10 let                  


SPECIALIZOVANÉ MODELÁŘSKÉ KURZY

Automodeláři                     Plastikoví modeláři           Železniční modeláři

automodeláři     plastikoví modeláři     železničtí modeláři

Pro děti ve věku 8–18 let                       Pro děti ve věku 8–15 let                      Pro děti ve věku 8–18 let

 

Letečtí modeláři                MHD modeláři

letečtí modeláři     mhd modeláři

Pro děti ve věku 8–18 let                       Pro děti ve věku 8–18 let


DŘEVODÍLNA

Malí kutilové                      Dřevěná dílna (rodiče s dětmi)         

malí kutilové     dřevěné dílny (rodiče s dětmi)

Pro děti ve věku 6–10 let                       Pro děti ve věku 3–6 let


MODELÁŘSKÉ KLUBY

Kluby

modelářské kluby

Pro děti ve věku 18–99 let