Fotogalerie Juliska

Fotogalerie Juliska

O FOTOGALERII JULISKA 

Fotogalerie Juliska

Fotogalerie Juliska navazuje na galerii, která nesla jméno Inkubátor a byla ve Stanici techniků provozována již od počátku devadesátých let. Původně sloužila pouze jako prostor prezentací členů Fotoklubu Líheň. Vystavujícími autory byla převážně mládež ve věku 10–16 let. Řada současných úspěšných fotografů poprvé vystavovala právě zde. 

Se změnou názvu souvisela i změna koncepce výstavních prostor. Stanice techniků začala program galerie spoluvytvářet se Školou kreativní fotografie Praha. Mladí autoři z Fotoklubu Líheň se pravidelně střídají se studenty školy přibližně po 1,5 měsíci. Ve školním roce se tak v galerii uskuteční 6 výstav. Výstavy jsou pestré v mnoha ohledech. Jsou zastoupeny autorské i skupinové. Představuje se většina fotografických žánrů. Vystavují autoři nejmladší generace, děti školou povinné i zralí autoři z kurzů školy pro dospělé. Cyklus žákovských a studentských výstav bývá někdy doplněn prezentacemi lektorů.

Vstup do fotogalerie je volný v pracovní dny, od 15.00 do 19.00. V období prázdnin je galerie uzavřena. Více informací na santler@ddmpraha.cz.


Fotogalerie Juliska (Inkubátor) – přehled výstav od roku 1996

Výstavní prostor Stanice techniků již hostil hodně přes sto výstav a díky skupinovým výstavám představil také několik stovek autorů. Pro mnoho z nich byla tato nevelká galerie první příležitostí představit svá díla. Své fotografie zde prezentovali, ve svých počátcích, někteří dnes již renomovaní fotografové. Výčet ale není úplný. Zatímco od r. 1999 je velmi přesný (dochovala se většina úvodních textů a pozvánek), předchozí léta jsem rekonstruoval pouze z dat na složkách starých fotografií, negativů a ze staré korespondence. Vytratil se nám např. přehled výstav, které byly prezentací ateliérových cvičení, úkolů či různých soustředění.

                                                                                                                                                            Jaromír Santler