divadlo

divadlo

Divadlo a literatura

Svět divadla, dramatické výchovy a zážitkového čtení. Kroužky pro děti od 3 let až po studenty.
Dramatické hry a improvizace, využívání dětské literatury, příprava divadelních představení, pro starší zájemce svébytná forma improvizačních zápasů.

Rozvíjení fantazie, kreativity, slovní zásoby, boj se strachem a trémou, budování sebedůvěry, spolupráce s přáteli, ovládání tajemství dokonalé mluvy, řeči těla a mimiky. Práce ve skupinách přizpůsobena věku a zkušenostem dětí.

Dramahrátky 3–5 let  

Dramec – předškoláci

Dramec I. 6–8 let

Dramec II. 8–13 let

Dramec III. 13–18 let

Dramec IV.  13–18let

 

Zážitkové čtení 6–8 let

více informací:

Bc. Barbora Sklenáková, sklenakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875