G-HFNNWTQJ9C DDM hl. m Prahy

Ateliér fotografie – portrét digitálně

Cíl: Cílem programu je fotografická studie lidské tváře v závislosti na světle, výrazu a míře stylizace. Důležitými souvislostmi jsou i etika a estetika.
Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, pracovní
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a 5.6.2 RVP G (Výtvarný obor)
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: MgA. Jaromír Santler
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: V první části programu žáci pomocí ateliérových světel a dle pokynů lektora vytvoří několik světelných situací, ve kterých budou mít možnost vidět a fotografovat účin světla na tváři: výraz mladší – starší, tvář širší – užší, světlo ploché – emotivní. Ve druhé části nafotografují, při tradičním světelném schématu, tvář v různých emocích – budou porovnávat pravdivost výrazu s vlastní zkušeností. Třetí část bude věnována stylizaci – experiment se světlem i stylizace v PC editoru Photoshop.