DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků
přihlášení (kroužky, tábory)

Soutěž robotů v režii Stanice technikůJako každý rok se soutěžilo ve čtyřech kategoriích: Robotgame – soutěž robotů, Robot Design – funkčnost a naprogramování robota, Týmová spolupráce a Prezentace výzkumného úkolu. Tématem letošní soutěže bylo hospodaření se sladkou vodou – „Hydro Dynamics“, které bylo pojato poměrně volně. Děti se mohly zaměřit na jakoukoliv oblast či problematiku ohledně sladké vody, ať už jde o přirozené procesy v přírodě nebo hospodaření člověkem. Týmy v rámci Prezentací výzkumného úkolu přišly s mnoha zjištěními a návrhy, jak nakládání se sladkou vodou zefektivnit tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj. Tým Stanice techniků DDM hl. m. Prahy – R2D2 – například na jednoduchém pokusu prokázal, jak může člověk svým podílem na uspořádání krajiny ovlivnit zadržování vody v půdě.

V kategorii Robotgame vždy dva týmy současně vypouští na herní stůl své roboty, kteří mají za úkol v limitu 2,5 minuty splnit co nejvíce úkolů, za něž získávají body. Záleží na týmu, jakého robota do soutěže postaví a jakou zvolí strategii – pro které úkoly svého robota naprogramuje.

Všechny čtyři kategorie mají pro výsledek soutěže stejnou váhu. Nejde tedy zdaleka jen o to sestrojit nejlepšího robota. V kategorii Týmová spolupráce měli soutěžící tento rok za úkol vytvořit z vlastních těl sochu, která se smí podlahy dotýkat jen přesně určeným počtem nohou a rukou. V této disciplíně se nehodnotí jen splnění úkolu, ale také spolupráce členů týmu, jejich soudržnost a způsob komunikace. Soutěž má tedy velmi široké zaměření – technické, vzdělávací, environmentální. Učí děti spolupracovat a komunikovat v týmu i prezentovat své názory a práci.

 

Video z ročníku 2017/18

 

Fotogalerie z ročníku 2017/18

Podobné články

Legorobotika
Multioborový kurz pro děti ve věku 10 až 16 let (resp. 8 až 14 let). Pronikáme hlavně do oborů mechanika, elektrotechnika a robotika. Rozvoj technického myšlení, základy mechaniky, základní konstrukce strojů, principy mechanismů a základy robotiky. Grafický programovací jazyk NXT – G. LEGO MINDSTORMS NXT 1.0 a 2.0 a EV3. Kurz je realizován na dvou úrovních podle pokročilosti.
2017/18 "Hydro Dynamics"
V tomto ročníku bylo úkolem najít zlepšení způsobů, jakými lidé hledají, přepravují, používají vodu, nebo se jí zbavují.