Pro školy

Výukové programy z naší nabídky navazují na výuku prvouky, přírodovědy, biologie
a chemie.

Součástí většiny programů je prohlídka našeho areálu a kontakt s živými zvířaty.

 

Jdete k nám poprvé? Doporučujeme navštívit komentovanou prohlídku, při které uvidíte tropické terárium, venkovní výběhy
a klubovnu s drobnými savci.

Budeme rádi, když se k nám budete vracet, a proto jsme pro vás připravili nabídku programů.

Komentované prohlídky a vybrané programy jsme schopni pro vás zajistit také v anglickém jazyce.

Aktuální nabídka

Mimo jiné nabízíme:

Výukový program Etologie

Výukový program Etologie

Program žákům představí etologii jako vědní disciplínu zabývající se chováním živočichů a metodami, jež jsou při výzkumu chování zvířat využívány. Žáci se seznámí se základními způsoby chování živočichů (potravní, komfortní, ochranné, reprodukční, sociální chování a komunikace) a jejich příklady. Po teoretickém úvodu, který je doplněn obrázkovou prezentací a videi, následuje ukázka jednotlivých prvků chování u zvířat chovaných ve Stanici přírodovědců.