Dotace MČ Praha 5

Zahrada 2016

Zahrada 2016

17.01.2017

Letos byl zvětšen výběh pro kozy do svahu pod prasátky. Pro údržbu zahrady bylo zakoupeno nářadí – fukar, pila, čerpadlo na čištění rybníčku. Dále jsme pokračovali v údržbě zahrad (odvážení odpadu, prořezávání dřevin a následné štěpkování...). Děkujeme za podporu.

Ekologická výchova 2016

Ekologická výchova 2016

17.01.2017

Děkujeme městské části Praha 5 za podporu při výukových programech. Letos byla pořízena odborná literatura a didaktické hračky. Terarijní expozice byly vybaveny topnými deskami, pro líhnutí terarijních zvířat máme nový inkubátor. Ve skleníku byla nahrazena dvě velkoobjemová akvária. Připravujeme snímání zvířat a rostlin pomocí wifi kamery.

Tematická odpoledne na SP – celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže

Tematická odpoledne na SP – celoroční volnočasové aktivity dětí a mládeže

16.01.2017

Stanice přírodovědců uspořádala několik tématických odpolední a jedno dopoledne. Akce byly vždy přírodovědně zaměřeny.

Proběhla akce Poznávání Petřína, Medobraní, Křtiny želv pardálích, Vánoční hra a Vánoce se zvířátky.

Za podporu Praze 5 děkujeme. Na akce jsme pořídili materiál používaný na stanovištích, potřeby pro zvířata a odměny pro děti.

Zahrada 2015

Zahrada 2015

19.01.2016

V zahradě jsme zrekonstruovali palisády u andulek, vybudovali nový biotop pro mokřadní rostliny (vedle rybníčku) a pro návštěvníky nainstalovali picí fontánu. Dále jsme pokračovali v údržbě zahrad (odvážení odpadu, prořezávání dřevin a následné štěpkování...). Děkujeme za podporu.

Ekologická výchova 2015

Ekologická výchova 2015

18.01.2016

Děkujeme městské části Praha 5 za podporu při opravách mikroskopů a binolup. Při výukových programech využíváme i nové mikroskopické preparáty, dataprojektor a fotoaparát.

V akvarijní expozici byly vyměněny akvarijní filtry.

Zahrada 2014

Zahrada 2014

12.02.2015

V letošním roce jsme získali plaketu Přírodní zahrada, sestavili nově pořízený skleník, v zahradě natřeli spoustu prvků, odvezli odpad a pořídili motorové kolečko pro snadnější práci na zahradě.

Ekologické programy 2014

Ekologické programy 2014

12.02.2015

V roce 2014 jsme se zaměřili především na výukový program Ryby. U velké části akvárií byly vyměněny filtry, topná tělesa a svítidla.

Ekologické programy a místo pro život

Ekologické programy a místo pro život

06.01.2014

Fotografie z realizovaných projektů s podporou MČ Praha 5

Za podporu Praze 5 děkujeme.