Projekty a spolupráce

Nebyly nalezeny žádné fotogalerie.

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz, přesněji Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha město, spolupracuje se Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy již dlouhou řadu let. V posledních letech je to především na spolupořádání krajských kol odborných soutěží "Mladý zahrádkář" a "Floristická soutěž", které od doby jejich vzniku probíhají v našem areálu.

Přednáškový cyklus k odborným olympiádám a soutěžím

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s Informačním centrem pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská zve na cyklus přednášek určený pro účastníky odborných olympiád a soutěží. Přednášky jsou vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Ve vybraných termínech, před konáním krajských kol zmíněných soutěží, se v přednáškovém sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy v Drtinově ulici 1a uskuteční vždy trojice hodinových přednášek. Přednášky jsou zdarma, začínají vždy v 16.30 a není třeba se předem přihlašovat. Více informací na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

S přírodovědcem na cestách

"S přírodovědcem na cestách" je pásmo cestovatelských promítání z celého světa určené široké veřejnosti. V prezentacích jsou navštívené země představeny z pohledu cestovatelů nevyužívajících komerční a turistické možnosti cestování. Promítání je tak vždy pohledem na zajímavá a často i téměř neznámá místa, která bychom v katalogu cestovních kanceláří hledali marně. Valná část prezentací je věnována fauně a flóře navštíveného místa.

Promítání probíhají v sále Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy po celý školní rok (obvykle jednou za měsíc) a vstupné je 20 Kč. Informace o následujících promítáních naleznete v aktualitách na našich webových stránkách. Navštívili jste nějaké zajímavé místo naší planety? Přijďte se o své zážitky podělit s příznivci přírody a cestování na Stanici přírodovědců! Informace na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Akademie mládeže

VŠCHT v Praze a Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádají pro studenty gymnázií, odborných škol a ostatní zájemce z řad veřejnosti výroční 50. ročník Akademie mládeže. Přednášky se konají vždy v úterý od 17 hodin v posluchárně B II v budově B VŠCHT (Praha 6-Dejvice, Technická 1903).

Informace k přednáškám na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Kamenožrout

Kamenožrout

http://kamenozrout.cuni.cz/uvodnicek/

Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Geologicko-mineralogický kroužek

Geologicko-mineralogický kroužek

www.kamenet.cz

Nabízíme kroužek Kameníček a Geologický kroužek. V létě pořádáme příměstský i výjezdní tábor. 1x ročně organizujeme Amatérskou burzu minerálů.