Chemie

Poslední úprava stránek byla prováděna 7. 12. 2016

Od školního roku 2012/2013 laboratoř chemie na Stanici přírodovědců úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích. Ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.

AKTUALITY

Akademie mládeže

Datum: 13. 12. 2016
Téma: Analýzy DNA a identifikace osob 
Přednášející: Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Každoroční setkání chemiků z chemických kroužků

Kde: Pivnice U Bazénu (Mírového hnutí 2137/7, Chodov) – 21. prosinec 2016 od 19 h (Kellyxír je v rekonstrukci)

Zlé časy – 22. červen 2017 od 19 h

Kroužky ve školním roce 2016/2017

Podle počtu zájemců se mohou kroužky konat v následujících dnech – viz. níže. Kroužky od 15 h jsou vždy pouze dvouhodinové (2x 45 min) a jsou určeny pro tři stupně začátečníků (viz. níže). Kroužky od 17 h jsou vždy tříhodinové (3x 45 min) a jsou určeny pro pokročilé. Termíny se svojí náplní na základě přihlášek budou uvedeny níže. Kroužky zahájí svou činnost na konci září. V lednu 2017 je možné se dohlásit na druhé pololetí.
 
Termíny kroužků:
Pondělí: 15.00–16.30 začátečníci Z2 - anorganická chemie
Pondělí: 17.00–19.15 pokročilí P2a – organická chemie 2. rokem
Úterý:    15.00–16.30 začátečníci Z1 - obecná chemie
Úterý:    17.00–19.15 pokročilí P1 – analytická chemie
Středa:  15.00–16.30 začátečníci Z3 - organická chemie
Středa:  17.00–19.15 pokročilí P2b – organická chemie 1. rokem
Čtvrtek: 17.00–19.15 pokročilí P2c – organická chemie 1. rokem
    
Informace pro ty, kteří již kroužky navštěvovali v minulém roce:
U vás nepotřebuji osobní pohovor, poněvadž vaše znalosti jsou mi známy. Potřebuji pouze tři následující informace, které mi pošlete na e-mail:
 1. Mám/nemám zájem ve školním roce 2016/2017 chodit na kroužek chemie 
 2. Změny v e-mailové adrese a telefonním čísle, případně změny bydliště a školy
 3. Mohu chodit v těchto dnech: doplníte ihned, jakmile budete znát školní rozvrh – čím více volných termínů uvedete, tím je větší šance, že budete moci navštěvovat kroužek s náplní, která vám bude více vyhovovat    
Informace pro nové zájemce:
Přihlásit se mi můžete na níže uvedenou e-mailovou adresu kdykoliv během prázdnin nebo i během školního roku, ale se všemi z vás budu potřebovat osobně krátce promluvit. Náplní "pohovoru" bude zjištění vaších údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, adresa, číslo mobilu, e-mail, název školy, jméno a příjmení zástupce, jeho mobil a e-mailová adresa), přibližné znalosti chemie (nic neví, začátečník, průměrné znalosti, dobré znalosti, ví tolik, že se od něho můžeme učit atd.).
Pohovory budou probíhat v týdnu od 12. do 15. září 2016 (po 15–18 h, út 17–18 h, st 15–18 h, čt 15–18 h). Výjimečně se můžeme domluvit na jiném termínu.
Prosím, dejte mi včas vědět, který termín jste si vybrali.
Zařazení do kroužku se dozvíte v polovině týdne od 21. 9. 2016. Zatím nejsou ke kroužkům přiřazeny náplně (podrobněji o náplni viz níže) a budou určeny tak, aby termín vyhovoval co největšímu počtu zájemců.
Náplň kroužků:
 • Laboratorní práce z chemie: anorganické, analytické, organické, výběr z fyzikální chemie a biochemie
 • Laboratorní technika i pro "nechemiky", např. biology, farmaceuty, mediky...
 • Vaše dobrá příprava na chemické soutěže či přijímací zkoušky

  V posledních letech se nám osvědčilo rozdělení tematiky do 6–7 let. Toto je upraveno pro ty, kteří ještě nemají chemii ve škole a začínají již s chemii ve 12 nebo 13 letech. Pro ty, kteří příjdou do kroužku později, je pochopitelně nutné obsah zhustit – není to problém, poněvadž lze předpokládat, že začátečnické znalosti již mají. Přibližná náplň rozdělená do 6 let je následující:

   

  1. rok – začátečníci 1: základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a extrakce. Základní typy reakcí, praktické ověření závislosti rychlosti reakce na podmínkách, koncentrace roztoků a jejich příprava, kyseliny, zásady, soli, názvosloví (hydridy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli, anionty, kationty), základy výpočtů, vyčíslování acidobazických a redoxních rovnic.

  2. rok – začátečníci 2: základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

  3. rok – začátečníci 3: základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxiderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin.

  4. rok – pokročilí 1: kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických látek, gravimetrie, volumetrie (alkalimetrie, acidimetrie, manganometrie, jodometrie, argentometrie, chelatometrie - vždy přímá a zpětná titrace), základy kvalitativní organické analýzy, vybrané metody instrumentální analýzy.

  5.–6. rok – pokročilí 2: praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, nukleofilní substituce chlorderivátů, bromderivátů a jodderivátů, adice, výměna halogenu, méně časté přípravy, reakce s halogenderiváty: Wurtz, Wurtz-Fittig, Friedel-Crafts, dehydrohalogenace, Williamson, Grignardovo činidlo a jeho reakce na primární, sekundární, terciární alkoholy a na karboxylové kyselin).

  7. rok – pokročilí 3: vícestupňové syntézy organické chemie, náročnější instrumentální metody.

   

   

   

  Více informací můžete získat na e-mailu: prozde@seznam.cz nebo na telefonu 776 781 923

   

  Starší stránky na adrese:  chemici.cz   již bohužel nejsou aktualizovány

   

   

   


  Fotky z kroužků

  Fotky z kroužků

  06.08.2014

  Fotografie z kroužků školní rok 2014-15

  Pokusy

  Pokusy

  02.01.2014

  Pokusy