G-HFNNWTQJ9C DDM hl. m Prahy

Klientské účty a přihlašování do kroužků

V souvislosti s přijetím směrnice GDPR doporučujeme přihlašování do kroužků a na tábory prostřednictvím klientského účtu. Mohou nastat tyto 3 situace:

1. ideální – máte založený klientský účet a k němu přiřazené všechny rodinné členy evidované v DDM hl. m. Prahy – můžete směle využívat komfortu elektronického přihlašování,  přihlášky k podpisu si po schválení střediskem stáhnete přímo ve svém účtu. Zároveň čerpáte výhody bodového programu.

2. bez problémů – nemáte v evidenci DDM hl. m. Prahy registrované žádné rodinné příslušníky (nikdy jste nenavštěvovali žádný kroužek ani jste nevyužili nabídku táborů či akcí) a zároveň nemáte vytvořený klientský účet – vytvořte si účet prostřednictvím webových stránek, poté zadejte osobní údaje jednotlivých členů. Nyní už můžete využívat možnost elektronického přihlášení na kroužky, tábory, akce. Zároveň čerpáte výhody bodového systému. Pokud máte v evidenci DDM hl. m. Prahy již v minulosti registrované rodinné příslušníky, ale dosud nemáte klientský účet a chcete si ho vytvořit a členy do něj přidat – v tomto případě si účet vytvoříte na našich webových stránkách. V případě, že jste použili jako název klientského účtu mail shodný s kontaktní mailovou adresou již evidovaných účastníků, pak se vám účastník do účtu načte automaticky.

3. lehce problematická – zakládáte nový klientský účet (viz bod 2), ale použijete jiný mail, než máte uvedený u již registrovaného účastníka. Ten se automaticky nepřiřadí. Tehdy nás, prosím, po vytvoření účtu telefonicky či osobně kontaktujte a my propojíme váš účet s požadovanými členy. K tomuto kroku budeme potřebovat znát název klientského účtu a samozřejmě osobní údaje členů, které chcete k účtu připojit. Poté už můžete využívat veškerých výše zmíněných výhod systému.