DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Paleontologický seminářÚzce specializovaný kroužek pro pokročilé znalce geověd a biologie. Navazuje na kroužek Paleontologie, případně jako doplněk ke kroužku Biologie SŠ. Předpokladem je zájem o obor a doplňkové samostudium. V rámci semináře jsou zahrnuty přednášky odborníků daného oboru a jedna celodenní terénní exkurze.

Každou lichou středu počínaje 7. 11. 2018 od 17.45 do 20.00.
Přihlašování on-line, počet míst omezen!