DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Stadion mládeže

Hvězda plná duchůOd 14 hod. mohli příchozí začít plnit spoustu úkolů, které byly umístěny podél hlavní cesty k letohrádku Hvězda na čarodějné stezce. Pro malé děti byla jistě lákadlem možnost vyrobit si v dřevodílně vlastní malý domeček, hodit si dýní nebo lovit v červech. Součástí halloweenského odpoledne byl i bohatý pódiový program moderovaný Pavlem Wieserem. Sestával z vystoupení, při kterém Marek Valenta, externista Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, učil děti hrát na drumbeny, z divadelního představení improvizační skupiny a vyhlášení soutěže O nejhezčí dýni. Když se zešeřilo, diváci byli svědky efektní fireshow a poté, už za tmy, následovala strašidelná stezka, na kterou se děti s rodiči vypravily se spoustou lampionů, které si předtím vyzvedly v infostanu MČ Prahy 6.