G-HFNNWTQJ9C DDM hl. m Prahy

SOČ krok za krokem

Rozhodli jste se zapojit do SOČ a nevíte, co všechno vás teď čeká? Projděte to s námi krok za krokem. 

  • Výběr tématu – to už máte nejspíš za sebou, přesto se můžete podívat na několik tipů, jak k práci přistoupit. Podívat se můžete i do archivu prací nebo na minulé videoprezentace.

  • Samostatný výzkum a napsání soutěžní práce – výzkum se odvíjí podle tématu, nezapomeňte si během něj dělat poznámky, jak jste postupovali a z jaké literatury jste čerpali, ušetříte si tím pozdější práci. Doporučený rozsah práce je 20–30 normostran (bez příloh). Můžete využít šablonu SOČ a zásady tvorby odborných prací, případně se podívejte do archivu prací. Dobrý pozor dávejte také na citace, řídí se normou ČSN ISO 690, použít můžete generátor citací.  

  • Natočení video prezentace – součástí přihlášky je také odkaz na videoprezentaci, ukládá se v části B přihlášky. Délka videa je 7–10 minut. Návod naleznete také na stránkách soc.cz. Po každém soutěžním kole je možné videoprezentaci upravit podle doporučení porotců.  

  • Přihlášení do soutěže – elektronickou přihlášku najdete na soc.cz/prihlaska, další informace jsou na stránce Jak vyplnit přihlášku SOČ. Vše si v klidu projděte a vyplňte, části A + B vyplňuje soutěžící, část C školní garant. Součástí přihlášky je elektronická verze práce a videoprezentace. Po odeslání je možné přihlášku ještě několik dní editovat, případné problémy můžete řešit s organizátory daného kola. V letošním ročníku se neodevzdává tištěná verze práce. Přihlášku je potřeba odevzdat do 31. 3. 2021, ovšem musíte být přihlášeni už před školním kolem.   

  • Školní kolo SOČ během února a března musí proběhnout školní kola obhajoby SOČ. Ty pořádá po domluvě se studenty školní garant soutěže, letos v online režimu. Po jejich úspěšném průběhu potvrdí školní garant postup práce do krajského kola (v Praze okresní kolo neprobíhá ). 

  • Přihlášku je nutné vytisknout, pak ji podepíše student i školní garant a zašlou poštou nebo e-mailem (spronglova@ddmpraha.cz). 

  • Krajské kolo SOČ – letos proběhne 26. dubna, a to nejspíš opět online formou. Při online konání soutěže je prezenční obhajoba nahrazena videoprezentací, která je povinnou součástí přihlášky. Dotazy porotců budou v den obhajoby pokládány buď při videokonferenci, nebo pomocí diskuzního fóra SOČ. Pro obhajobu si připravte prezentaci, ve které představíte svůj výzkum, jeho metody, cíle a výsledky. Mezi jednotlivými koly ji můžete podle připomínek poroty upravovat.     

  • Celostátní kolo SOČ – koná se tentokrát 11. – 13. června a postupují do něj ti nejlepší z každého soutěžního oboru. Doufáme, že úspěšných pražských zástupců bude letos co nejvíce.