G-HFNNWTQJ9C DDM hl. m Prahy

Jak postupovat v SOČ

Přemýšlíte nad účastí v SOČ a nevíte, co všechno vás čeká? Projděte si s námi krok za krokem vše, co je pro úspěch v soutěži potřeba a nezapomeňte na vhodné načasování. 

  1. Vybrat si správné téma, případně i konzultanta nebo odborné pracoviště 

  2. Zařadit svou práci do odpovídajícího soutěžního oboru SOČ 

  3. Samostatně zpracovat vybrané téma 

  1. Výsledky výzkumu písemně zpracovat podle pravidel SOČ (můžete použít šablonu SOČ)

  1. Vyplnit online přihlášku a odevzdat vytištěnou práci 

  1. Připravit se na ústní obhajobu ve školním a krajském kole (okresní kolo se v Praze nepořádá) 

  1. Obhájit svou práci před veřejnou porotou 

(Zpracováno podle www.soc.cz)