SOČ - středoškolská odborná činnost

Soutěž SOČ je určena žákům všech středních škol.

Žáci si mohou vybrat z 18 soutěžních oborů. Ve školním roce 2016/17 proběhl již 39. ročník.

Podmínkou účasti je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou žák předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob.
Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je PaedDr. Blanka Spieglerová, spieglerova@ddmpraha.cz, 222 333 829, 777 706 525.

Krajské kolo SOČ se konalo 24. 4. 2017 v budově Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy od 9 do 14 hodin.
V letošním ročníku SOČ byly práce žáků středních škol přihlášeny do všech 18 soutěžních oborů – celkem 92 prací. K obhajobě prací do krajského kola bylo pozváno 104 žáků (někdy se podílelo více autorů).

Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz.
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.