DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

"Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce"Dne 21. listopadu se v Karlínském Spektru konal seminář pro žáky a pedagogy středních škol: "Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce".
Lektorka PhDr. Lenka Morávková Krejčová, PhD. seznámila účastníky s důležitými informacemi potřebnými ke zpracování práce na vybrané téma, které si mohou zvolit z 18 vědních oborů. Prezentace ke zhlédnutí zde.
Semináře se zúčastnilo se 28 žáků a 2 pedagogové.

Aktuální informace k letošnímu, již 40. ročníku SOČ:
– z krajského kola Prahy postupují do celostátní přehlídky dvě práce z každého oboru (za předpokladu, že splní kritéria k postupu)
– doporučený rozsah práce 20–30 stran, k dispozici na www.soc.cz naleznete šablonu k napsání práce
– při psaní prací dbejte na neporušování autorského zákona – citace zdrojů atd. Práce budou kontrolovány v systému "Odevzdej.cz" – v letošním ročníku bude zpracován "Kodex účastníka SOČ", který se bude zabývat touto problematikou

Pokud sháníte konzultanta vaší práce, můžete kontaktovat garanta SOČ pro Prahu: Blanka Spieglerovou, spieglerova@ddmpraha.cz, 777 706 525