DDM hl. m. Prahy
ŠESTKAfest
ŠESTKAfest

Divadelní festival ŠESTKAfestDivadelní ŠESTKAfest je víkend plný divadla.

Program pro účastníky se skládá z několik částí: a) návštěva výstavy Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel, b) divadelní představení z dílny dětských a studentských souborů, c) divadelní představení z dílny profesionálů, d) diskuzní klub, e) workshopy, f) práce s loutkou, hudba v divadle, redakce časopisu

Podobné články

Den dětí 2017
Kosmický Den dětí na Karlínském náměstí umožnil všem absolvovat základní kosmický výcvik.
Předškoláci
Dětem předškolního věku věnujeme v Karlínském Spektru velký prostor.
Den dětí 2016
Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno malé, ale kouzelné náměstí. Na tom náměstí se vždy jednou za rok velice rády scházely kouzelné a pohádkové bytosti, aby tu spolu s dětmi oslavily jejich den.
ZŠ A. Čermáka
Zájmová činnost Stanice techniků na ZŠ A. Čermáka. Nabídka pro školní rok 2017 / 2018
Barevný svět
Prostor pro zážitek ze společného bubnování i radost z výstupu společné tvořivé práce. Příležitost pro účastníka být „sám“ a také „se skupinou“. Rozvoj kreativity, posílení komunikačních dovedností a schopnosti týmové kooperace. Programy mají své téma a příběh, jsou přizpůsobeny konkrétní věkové skupině. Každé dítě má k dispozici svůj nástroj.
Mikuláš 2015
Mikuláš si i v roce 2015 přinesl svou knihu hříchů. Žádné dítě si nemohlo být jisto, co na něj Mikuláš ví. Strach a opatrnost byly na místě. Mikuláš je spravedlivý a vidí téměř vše.
Čistím si zuby? Netrápím sourozence? Jím dobře? Mikuláš má odpověď na vše.
Program
Pátek 24.11. – neděle 26.11.