Prahou křížem krážem

V neděli 6. listopadu ve 14 hodin za sychravého podzimního odpoledne se v prostoru u Cihelné brány a Táborské brány na Vyšehradě, na dvou rozlišných stanovištích z důvodu velkého množství zájemců, sešlo dohromady asi 90 týmů, aby se zúčastnily zábavné rodinné hry Prahou křížem krážem s podtitulem Záhada ztraceného obrazu.
Akce pořádaná Karlínským Spektrem DDM hl. m. Prahy probíhala i dopoledne, a to její jednodušší varianta, především pro rodiny s malými dětmi a kočárky a její účast byla srovnatelná s tou odpolední. Dohromady se toho dne zapojilo do soutěže asi 517 lidí.
Po úvodní informační schůzce, kde byla všem vysvětlena pravidla hry, tedy nutnost najít zloděje ztraceného obrazu, místo, kde obraz ukryl a co vlastně na obraze je, se týmy neprodleně vydaly do navlhlého terénu. Každý byl vybaven mapkou s šesti stanovišti, na kterých se nacházely jednotlivé indicie. Organizátoři si dali velkou práci s přípravou hry a vymysleli dokonce dvě varianty mapek, pomocí kterých se účastníci pohybovali. První varianta odkrývala místa, kde jste postupně po splnění úkolu získali část podoby pachatele – jeho tvar hlavy, oči, ústa, nos, knír, uši. Na této mapce však nebyla zakreslena stanoviště, kde byla ukryta písmena, jejichž doplnění do tajenky nakonec odkrylo místo, na kterém se obraz nachází. Ta byla zakreslena v druhé variantě mapky, kde ovšem zase chyběla místa s podobiznou pachatele. Bylo tedy nutné projít všechna stanoviště, protože jen tak jste dostali nápovědu, kde se skrývá místo, které vám na mapce chybělo. Týmy byly velmi houževnaté a i za neustálého mrholení neustávaly v honbě za rozluštěním záhady. Podmínkou účasti byl navíc klobouk, který musel mít vždy alespoň jeden ze skupinky na hlavě, aby ho ostatní mohli identifikovat. Součástí hry byla totiž i doprovodná interaktivní soutěž: Vzdej se, Sherlocku!, při které přišli hráči do těsnějšího kontaktu s ostatními týmy. Na začátku hry obdržely týmy dvě kartičky vlastností fiktivního detektiva a v průběhu hry posbíraly další tři. Těchto pět kartiček s pěti různými vlastnostmi detektiva tvořilo dohromady postavu konkrétního detektiva daného týmu. Během hry jste mohli přistoupit k jiné soutěžící skupince a se slovy: Vzdej se, Sherlocku! některého jejího člena vyzvat ke hře kámen, nůžky, papír. Kdo vyhrál, mohl si vyměnit s vyzvaným týmem kartičku, pokud tu svou považoval za horší. Pokud ne, týmy se rozešly bez výměny. Tato doprovodná soutěž oživila hru zejména dětem.

Kdo navštívil všechna stanoviště, zjistil nejen podobu zločince, který obraz ukradl, ale i číslo ulice, kde se má ukradený obraz nalézat. Tam se bylo nutné okamžitě přemístit. I zde šlo ale o detektivní pátrání. Vratislavova ulice má, jako každá jiná, čísla popisná a orientační, tudíž některé týmy skončily svoje pátrání na špatné adrese. Ty šťastnější pokračovaly v pátrání podle stop do nedalekého parku Ztracenka, kde díky několika ukrytým nápovědám odhalily, který z pěti možných obrazů je ten ukradený. V Muzeu policie České republiky poté proběhlo slavnostní vyhlášení a ukončení soutěže.

Organizátoři chtějí tímto poděkovat zaměstnancům Muzea policie České republiky za možnost využití prostor muzea a za velmi ochotné a vstřícné jednání.

Pátý ročník zábavné rodinné hry Prahou křížem krážem se opět povedl. Hra byla od samého začátku napínavá, zajímavá, komplikovaná a hlavně velmi detektivní. Po loňském ročníku s tematikou Rychlých šípů už asi málokdo čekal zajímavější průběh, ale troufám si říci, že letos, navzdory nepřízni počasí, se organizátoři hry z Karlínského Spektra opět překonali.

Příští rok se tedy všichni skalní fanoušci, ale i noví zájemci, mohou těšit na v pořadí již šestý ročník. Uvidíme, co nám Prahou křížem krážem 2017 nachystá.

Sledujte též na facebooku Karlínského Spektra: https://www.facebook.com/KarlinskeSpektrum/photos/?tab=album&album_id=10154068396005886