Cena Přístav 2016

24. listopadu 2016 proběhlo v prostorách Písecké brány na Praze 6 předávání Ceny Přístav. Toto ocenění je každoročně udělováno zástupcům veřejné správy a samosprávy a podnikatelům, kteří se na místní a krajské úrovni výrazným způsobem podílejí na podpoře mimoškolní práce s dětmi a mládeží. Jeho hlavním cílem je  zviditelnění a vyzvednutí dobré zkušenosti z obecní politiky, jejíž ocenění představitelé mohou být příkladem všem ostatním.
            Česká rada dětí a mládeže letos ocenila šest osobností. Obdarováni byli Roman Petrus, starosta MČ Praha 8, jehož činnost mimo jiné zahrnuje přípravu programů pro sociálně vyčleněné děti, Mgr. Petr Kořenek, poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, člen školského výboru, který dlouhodobě usiluje o zlepšení podmínek a podpory pro děti a mládež ve volnočasových aktivitách, Johana Fuxová, organizační pracovnice odboru školství a tělovýchovy v Českých Budějovicích, administrátorka dotačního programu, jejíž zásluhou se zvýšil rozpočet určený pro podporu volnočasových aktivit na trojnásobek, Ing. Jana Fialová MBA, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, která velmi výrazně ovlivnila obnovení grantového programu pro údržbu táborových základen a podílela se na realizaci programu Mládež kraji, Vladimír Farský, radní obce Boskovice, působící také v komisi pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity a Ing. Mgr. Libor Bezděk, ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR a radní Prahy 6, za jehož působení se rozpočet věnovaný sdružením pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže několikanásobně navýšil. Mezi jeho další zásluhy patří například zavedení dotací na tábory pro sociálně slabší rodiny.
            Celý slavnostní večer proběhl v příjemné atmosféře a doprovázela ho například světelná show či prezentace několika dětských organizací.

Autorem fotografií je Jiří Majer.