PaVěda 3

Sobotní tematicky zaměřené půldenní bloky pro všechny zvídavé děti od 4. do 7. třídy!

PaVěda (Parádní věda) 3 má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie) a základními technickými obory s přímou návazností pro absolventy předchozích ročníků tohoto odborného zájmového útvaru. Během připravených lekcí se účastníci seznámí s rozšířeným používáním laboratorní techniky a základního vědeckého vybavení. PaVěda 3 nabízí široké množství aktivit i díky svému pořádání v čase sobotního dopoledne, kdy lze využívat kompletní zázemí a kvalitní vybavení areálu Stanice přírodovědců, Stanice techniků a Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, včetně specializovaných laboratoří sloužících potřebám biologů a chemiků. Na vybraná témata budou navíc zváni i odborníci v daném oboru. Účastníci jednotlivých lekcí se dostanou také do terénu a pracoviště vysokých škol.

PaVěda 3 je tu jak pro absolventy vědeckých kroužků, tak pro nové zájemce. Děti se budou moct přihlásit na celý kurz anebo na jednotlivé bloky.

Přihlašování začne v srpnu 2017.

Více informací a rozpis jednotlivých lekcí brzy na webu.

  • mkj
  • pddm
  • nicm
  • esf
  • lagoon
  • ceskosehybe