Zápisy do kroužků na školní rok 2017/18

07.06.2017

Nabídku kroužků Klubu Klamovka na školní rok 2017/18 najdete již nyní vlevo, pod záložkou "Kroužky".

Nabídku průběžně upřesňujeme a doplňujeme termíny konání jednotlivých kroužků. Není-li informace o termínu konání (den a čas) uvedena, neznáme dosud časové možnosti lektora. Informace dodáváme, jakmile je známe.

Rezervace míst v kroužcích je možná už nyní – formou elektronického přihlášení (u kroužků, které toto umožňují).

Závazné zápisy do kroužků budou zahájeny 4. 9. 2017