Zahájení činnosti kroužků ve školním roce 2017/18

07.06.2017

Pravidelná činnost kroužků Klubu Klamovka bude zahájena 18. 9. 2017