Elektronické přihlášky do kroužků

07.06.2017

Do některých kroužků Klubu Klamovka je možné se přihlásit i elektronicky – přímo z webových stránek (v nabídce "Kroužky").

Pokud tato možnost u kroužku není, je potřeba se přihlásit mailem, telefonicky, či osobně (28. 8.–15. 9. 2017)

Zasílání závazných přihlášek na základě elektronických rezervací bude probíhat od 28. 8. 2017