Centrum pro předškolní děti

Pestrý program všestranně rozvíjí osobnost dětí a je přizpůsoben jejich věku. Zahrnuje činnosti výtvarné i hudební výchovy, procvičení pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby i vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině.
Individuální přístup – skupinka do 15 dětí umožňuje optimální rozvoj každého dítěte.

Doplňkový program v ceně: 1x měsíčně divadlo nebo výlet, výtvarná dílna

Možnost konzultace se speciálním pedagogem v případě zájmu rodičů.

 

Pro děti:

 3–5 let

Kdy:

 pondělí–pátek, 7.45–13.00

Kde: 

 Klub Klamovka

Cena:

 1400 Kč/měsíc

Lektorky:

 Věra Marešová, Denisa Pomikálková

Kontakt:

 maresova@ddmpraha.cz, pomikalkova@ddmpraha.cz, tel: 777 470 691

Podmínky přijetí do CPD:

  • věk 3 roky (pokud je volná kapacita, přijímáme i děti, které dovrší 3 let do prosince daného roku)
  • samostatnost a sebeobsluha v oblékání a jídle – s dopomocí pedagogů
  • zvládnuté hygienické návyky – dítě si řekne, chce-li na záchod
  • komunikační schopnosti – dítě reaguje na běžné pokyny a zákazy, požádá, řekne, co chce a co nechce
  • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME DĚTI S PLENKAMI!
  • dítě musí být řádně očkováno (dle Zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění od 1. 1. 2015)

V případě přijetí k pravidelné docházce budeme vyžadovat během června:

  • závaznou přihlášku
  • úhradu za měsíc září 1400 Kč (částka je nevratná – nevrací se ani v případě nenastoupení dítěte)
  • potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a o řádně provedených očkováních (povinná očkování dle očkovacího kalendáře)

 

Program dne:

7.45–09.00 scházíme se, volná hra, individuální činnost

09.00–09.45 úklid hraček, kroužek, hlavní činnost dle vzdělávacího programu

09.45–10.30 hygiena, svačina

10.30–12.00 oblékání se na ven, pobyt venku, cvičení

12.00–12.30 hry, individuální činnost

12.30–13.00 vyzvedávání dětí

Doplňkový program (zahrnutý v ceně): logopedická cvičení, výtvarné dílny, divadelní představení (1x měsíčně)

ARP centrumINMES Stanislav Nový, instalatérství