G-HFNNWTQJ9C DDM hl. m Prahy

Miniscéna přijímá nové členy

Náplň dramatického kroužku:

  • rozvoj smyslu pro interpretovaný text
  • práce s prostorem / partnerem / rekvizitou
  • práce s maskou
  • základy hlasové techniky (rezonance, dýchání, intonace)
  • základy pěvecké techniky 
  • scénický pohyb, rytmika
  • kreativní rozvoj osobnosti 

Milan Lukáš Šnajdr – režisér, scénárista, scénograf, divadelní technik, lighting designer
Studoval Vyšší odbornou školu hereckou v Praze, obor herectví a moderování. Je držitelem certifikátů: Jak na neukázněné dítě a Strategie řešení sociálně patologických jevů v zájmovém vzdělávání, oba certifikáty jsou akreditované osvědčení od MŠMT.

Mezi lety 2009–2014 studoval popový a rockový zpěv, 2014–2015 studium jazzového zpěvu a 2015–2019 studium operetního a muzikálového zpěvu. 
Pracoval pro společnost Kroužky.cz, kde byl lektorem dramatiky, logopedie a hlasové výuky. V letech 2013 až 2015 byl uměleckým šéfem souboru Free Time v plzeňském divadle Dialog. Podílel se na mnoha projektech ve společnosti Media Flash jako vedoucí audiovizuálního oddělení. Momentálně se věnuje režii a scenáristice na soukromých projektech po celé České republice, pedagogice předškolní i školní v oboru herectví, tvořivé dramatice a dramatice, uměleckému přednesu a působí jako hlasový poradce pro sólisty a sboristy.   

Možnost elektronického přihlášení: https://ddmpraha.cz/klamovka/Krouzky?seo=8927

 

 

 


Články k tématu