DDM hl. m. Prahy
Karlínské Spektrum
Karlínské Spektrum
přihlášení (kroužky, tábory)
Karlínské Spektrum

AktualityPrezentace ICM při DDM hl. m. Prahy na Pedagogické fakultě UK
Dne 18. října 2017 proběhla prezentace ICM při DDM hl. m. Prahy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. ICM zde zastupovaly Marie Rychlíková a Blanka Spieglerová. Akce, které si zúčastnilo celkem 30 studentů, zahrnovala nabídku spolupráce. ICM nabídlo studentům Pedagogické fakulty možnost plnit si pedagogickou praxi na střediscích DDM hl. m. Prahy. Tuto praxi bude za naši organizaci garantovat Marie Rychlíková.
"Tvůj hlas může rozhodnout"
Projekt " Tvůj hlas může rozhodnout" umožnil mladým lidem odpovědět si na otázky ohledně voleb, volebního práva/programů či vlivu médií před volbami. Pomozte ICM Jindřichův Hradec z.s. dozvědět se o tom, kolik z vás plánuje jít volit odpovědí na jedinou otázku.
ICM poskytuje pro zájemce základní sociální služby
Součástí služeb ICM je také základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb. Pomáháme zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytujeme kontakty na konkrétní organizace. Nabízíme pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (Pedagogicko-psychologické poradny, Úřad práce...)
Novinky v ICM Praha
ICM v Praze má v čele posilu! Novou vedoucí „Íčka“, se kterou se můžete setkat na našich akcích, je Katka Špronglová. Má dlouholeté zkušenosti v českém i mezinárodním školství coby pedagožka a koordinátorka dalších aktivit.
Halloween v oboře Hvězda
ICM při DDM hl. m. Prahy prezentovalo projekt PaVěda na sobotní akci v oboře Hvězda. Žáci i studenti si nadšeně vyzkoušeli několik pokusů, které PaVěda nabízí v rámci projektu pro nadané děti. Akce se těšila hojné účasti a proběhla v příjemném prostředí za krásného počasí.
Vědecké sobotní bloky - PaVěda 3
V sobotu 14. 10. se rozběhnou vědecké sobotní bloky PaVěda 3. Jedná se o projekt napříč středisky Karlínské Spektrum, Stanice přírodovědců a Stanice techniků, který se bude konat každé sobotní dopoledne.
Vědecké sobotní bloky – PaVěda 3
Příští sobotu 14. října začínají vědecké sobotní bloky – PaVěda 3. Jedná se o projekt napříč středisky Karlínské Spektrum, Stanice přírodovědců a Stanice techniků, který se bude konat každé sobotní dopoledne.