O nás

Náš tým

Kroužky

Vedení, interní a externí pedagogové a další zaměstnanci Karlínského Spektra

Aktuality

Aktuality

Nejčerstvější novinky!

Více o akcích

Více o akcích

Tradiční akce napříč celým rokem

 

Více o táborech

Více o táborech

Přehled jarních, letních a podzimních táborů

 

Krátce o Karlínském Spektru

Karlínského Spektrum se věnuje především pravidelnému zájmovému vzdělávání, táborům a akcím pro veřejnost.

Kroužky a kurzy
Karlínské Spektrum nabízí širokou paletu možností trávení volného času. Jednotlivé vzdělávací úseky zastřešují garanti a to jak po administrativní, tak po odborné stránce. K hlavním úsekům patří divadlo, keramika, výtvarné obory, hudba, tanec, sport, turistika a vzdělávací obory. Jednotlivé kroužky a kurzy vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři.

Tábory
O oblíbenosti táborů Karlínského Spektra nejlépe vypovídá poptávka rodičů a dětí. V současné době pořádá KS během jarních, letních a podzimních prázdnin více než čtyřicet příměstských a pobytových táborů. 

Vedle tradiční nabídky přichází KS i s úzce profilovanými tábory: hudba, výtvarka, animovaná tvorba, tanec, lezení, voda, florbal, in-line brusle, šachy, o jarních prázdninách lyže a snowboard

Akce
K tradičním rodinným akcím patří Karlínský masopust, Mikuláš, Halloween, Kouzelný les, Den dětí a Čarodějnice. Na akcích tohoto typu mohou návštěvníci očekávat především soutěže, pódiový program a dílničky. Zájemce o aktivní pohyb nadchnou akce Prahou křížem krážem a Otevřené dny outdoorového centra.

Divadelníci mají v diáři označené mnoha roky prověřené přehlídky Karlínské jeviště a Otvírání. Na tanečníky čeká Roztančené SpektrumSpektrum festival a pestrá nabídka zajímavých tanečních workshopů. Hudební nadšenci si nesmí nechat ujít Street happening of Karlín. Obdivovatelé výtvarného umění jistě nepřehlédnou neustále se proměňující galerii na chodbách Karlínského Spektra. Sami se mohou realizovat v jednorázových dílnách typu Velikonoce, Advent, Sochy z ytongu a Keramické dílny. 

Další aktivity Karlínského Spektra

Outdoorové centrum
Outdoorové centrum je detašované pracoviště Karlínského Spektra na Libeňském ostrově, kde návštěvníci naleznou krásnou vodáckou základnu Loděnici Vltava a Lanové centrum.

Výukové programy pro ZŠ/SŠ
Učitelé mohou pro své žáky vybírat programy ze třech základních okruhů: Outdoorové centrum – vysoká lana a voda, Dramatická výchova – zaměřeno na moderní dějiny a Architektura. 

Spolupráce se školami
Kromě vlastních prostor využívá Karlínské Spektrum učeben a tělocvičen partnerských škol – ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ Petra Strozziho, ZŠ Chmelnice a ZŠ Chvaly. Tuto spolupráci oceňují jak partnerské školy (administrativní a personální zajištění volného času žáků v plné kompetenci KS), tak rodiče a děti (kvalitní zájmová činnost bez nutnosti přesunu ze ZŠ).

Převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho na kroužky Karlínského Spektra
Zaměstnanec KS vyzvedává děti v družině, či na obědě a doprovází je do Karlínského Spektra na vybraný zájmový útvar.