Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Festival Mene TekelXII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se uskuteční od 24. února v Praze.
Během sedmi dnů se budou organizátoři snažit představit širokému spektru veřejnosti žijící svědky politických perzekucí, totalitních hrůz a upozornit na absenci demokracie v rozličných částech naší planety.
Výstavy, koncerty, filmové projekce, literární setkání, odborná kolokvia, besedy s pamětníky, autogramiády, interaktivní programy pro školní mládež, pietní shromáždění i rekonstrukce politických procesů – to všechno nabízí program pražského festivalu proti všem totalitním režimům současného světa Mene Tekel.
Datum: 19. 2. 2018
Zdroj: http://www.menetekel.cz/cz/
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová