Dlouho_mladí

Začínáme 21. 9. 2017

Od září otvíráme další běh kurzů pro seniory. Znovu využijeme tvůrčího zázemí našich středisek (keramické dílny, zahrady, skleníky, sportoviště, technika). 

Kurzy jsou určeny účastníkům od 55 let s bydlištěm na území hlavního města Prahy.
Všechny kurzy  jsou pro tyto účastníky zdarma díky grantové podpoře Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Na Praze 6 bude již od začátku září fungovat oblíbený Výletník.

V rámci podzimních kurzů proběhne pětidílný cyklus kurzů a přednášek PaedDr. Hany Čechové zaměřený na cvičení paměti. 

  • Nabídka kurzů

Zahradničení – Stanice přírodovědců, Praha 5 (čtvrtek)

Počítače – Stanice techniků, Praha 6 (úterý)

Zdravotní cvičení s prvky jógy – Stadion mládeže, Praha 6 (čtvrtek)

Keramika – Karlínské Spektrum, Praha 8 (čtvrtek)

  • Výletník

Sraz každou středu v 9 h u Stanice techniků, začínáme 6. září

  • Klub

Program Klubu začne v druhé polovině září

 

Přesné časy kurzů a program Výletníku zveřejníme 15. srpna.

 

Těšíme se na vás

 

Kurzy

Podrobné informace k jednotlivým kurzům

Ubytování

Pronájmy

Připravuje se