DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hrajeme si na novináře (7 - 15 let)

"Hrajeme si na novináře"
Organizace a obsahová náplň je připravena paní Martinou Bittnerovou (lektorkou a spisovatelkou) – www.martinabittnerova.cz a Helenou Jílkovou.
Tábor pro zvídavé děti, které chtějí poznat svět médií a nahlédnout pod pokličku novinářské práce. Účastníci si vyzkouší psaní příběhů a článků. Výstupem tábora bude společný časopis.
Náplň tábora: seznámení se základními žánry, psaní jednoduchých článků a také různé hry. Součástí programu budou exkurze – bude upřesněno (např. redakce celostátního deníku, rozhlas, tiskárna apod.).
Hlavním přínosem je, vedle získání základů novinářské odbornosti, rozvoj schopností týmové práce a komunikačních dovedností. Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz

Pokud jste v naší evidenci (předchozí účast na táboře či kroužku), využijte možnosti online přihlášení z pohodlí vašeho domova – odkaz níže. Cena 1 500 Kč platí pro účastníky splňující podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6–18 let), ostatní účastníci 1 750 Kč


Vybavení:  pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 1500 Kč
Cena zahrnuje:  oběd, program, pojištění
27.08.2018 09:00 - 31.08.2018 16:00


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5

Lektoři

Podobné