DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotovandr (13 - 18 let)

Tábor zaměřený na fotografii v Klínovicích u Strakonic.
Přihlašování na santler@ddmpraha.cz


Vybavení:  fotoaparát, spacák, karimatka, ešus, malý vařič

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1800 Kč
Cena zahrnuje:  ubytování, doprava, lektor, fotomateriál
05.08.2018 00:00 - 12.08.2018 00:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři