DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Poznej Stejšn – příměšťák (5 - 15 let)

Tábor je zaměřen na aktivity, které ve Stanici techniků probíhají během školního roku (hudba, výtvarné a řemeslné aktivity, divadlo). Děti se seznámí s naším speciálním zázemím – autodráha, železniční kolejiště, výtvarný ateliér, ateliér prostorové tvorby a další. Jedinečná příležitost vyzkoušet si rozličné aktivity jim tak může pomoci si lépe ujasnit, co je opravdu baví.


Vybavení:  svačina, batoh, jízdenky/tramvajenka

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1500 Kč
Cena zahrnuje:  obědy, workshopy, pedagogický dozor
27.08.2018 09:00 - 31.08.2018 16:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři