DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Příměstský tábor Klamovka – předškoláci (5 - 7 let)

Příměstský tábor pro předškoláky bude probíhat 5 dní a jeho pestrý program bude sestaven z různorodých aktivit – výtvarných, dramatických, hudebních a pohybových. Zařazeny budou vycházky, sportovní hry, naučné aktivity, výtvarné činnosti apod. Díky nabídce aktivit dětem rozšíříme všeobecný rozhled. Program bude probíhat od 9.00 do 16.00, dozor zajištěn 8.30–16.30.
Poznámky k věkové hranici: spodní hranice 5 let – dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu – má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením.
Horní hranice (7 let) – dítě max. po 1. třídě
Informace: Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, 222 333 804, 777 751 706


Vybavení:  přezůvky,jízdní doklad na MHD (doklad o věku)

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 1500 Kč
Cena zahrnuje:  program, pojištění, oběd
30.07.2018 08:30 - 03.08.2018 16:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Novotná Radka

Podobné