DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Putovní tábor / Můj druhý na vodě (7 - 12 let)

Tábor klade nejvyšší důraz na vodáckou přípravu malých vodáků a vodaček. První dva tréninkové dny jsou určeny pro hlubší seznámení se s vodou a lodí, součástí výcviku je i nácvik zvržení lodi na klidné hladině. Tábor je určen pro mladší děti a může se chlubit tím, že na jednoho vedoucího na táboře připadá pět dětí. Díky tomu je zabezpečen hladký průběh tábora a maximální péče o začínající vodáky. Ve zbylých dnech zúročíme trénink na řece Ohři, jejíž tři části si sjedeme.

Od účastníků očekáváme základní záběry, tábor není určen pro naprosté začátečníky. Je určen především pro ty, kteří již absolvovali Můj první tábor na vodě nebo některý z příměstských táborů Loděnice Vltava.


Věk

  • 7–12 let

Vedoucí

  • hlavní vedoucí: Olan

Dokumenty ke stažení

Více informací


Důležité

  • Cena 3900 Kč platí pro mimopražské účastníky, účastníci splňující grantové podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6–18 let) platí cenu 3620 Kč.

Vybavení:  vlastní spacák, karimatka, vybavení dle seznamu

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 3900 Kč
Cena zahrnuje:  doprava, strava, ubytování, ped. dozor
11.08.2018 00:00 - 17.08.2018 00:00


Adresa a kontakt

řeka Ohře

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné