DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Minitábor (4 - 7 let)

Koná se v ubytovacím zařízení DDM hl. m. Prahy – Vřesník u Humpolce. Děti bydlí ve zděné budově ve vícelůžkových pokojích. Celý objekt je přizpůsoben potřebám předškoláků (nízký nábytek, dětské hřiště, malý bazén, velké množství her a hraček). Děti mají možnost povozit se přímo v areálu na ponících.
Tábor bude probíhat 8 dní a jeho pestrý program bude sestaven z různorodých aktivit – výtvarných, dramatických, hudebních a pohybových. Zařazeny budou výlety do přírody, sportovní hry apod. Díky nabídce aktivit dětem rozšíříme všeobecný rozhled.

Poznámky k věkové hranici: spodní hranice (cca 4,5 let) – dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu – má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením. Horní hranice (7 let) – dítě max. po 1. třídě.

Více na: http://minitabor.smistr.cz/

Místa na tomto táboře si můžete rezervovat už nyní: A. Lapáčková, 777 925 706, lapackova@ddmpraha.cz


Vybavení:  běžné táborové

Ceny a termíny

Cena za vstup: 2900 Kč
Cena zahrnuje:  doprava, strava, pojištění, ped. dozor
14.07.2018 00:00 - 21.07.2018 00:01


Adresa a kontakt

Vřesník u Humpolce

Lektoři