DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Aktuality"Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce"
Dne 21. listopadu se v Karlínském Spektru konal seminář pro žáky a pedagogy středních škol: "Jak psát SOČ a zásady obhajoby práce". Lektorka PhDr. Lenka Morávková Krejčová, PhD. seznámila účastníky s důležitými informacemi potřebnými ke zpracování práce na vybrané téma, které si mohou zvolit z 18 vědních oborů. Zúčastnilo se 28 žáků a 2 pedagogové.
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny.
Prezentace ICM při DDM hl. m. Prahy na Pedagogické fakultě UK
Dne 18. října 2017 proběhla prezentace ICM při DDM hl. m. Prahy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. ICM zde zastupovaly Marie Rychlíková a Blanka Spieglerová. Akce, které si zúčastnilo celkem 30 studentů, zahrnovala nabídku spolupráce. ICM nabídlo studentům Pedagogické fakulty možnost plnit si pedagogickou praxi na střediscích DDM hl. m. Prahy. Tuto praxi bude za naši organizaci garantovat Marie Rychlíková.
ICM poskytuje pro zájemce základní sociální služby
Součástí služeb ICM je také základní sociální poradenství v oblasti psychosociálních služeb. Pomáháme zorientovat se v nabídce jednotlivých služeb a poskytujeme kontakty na konkrétní organizace. Nabízíme pomoc při řešení konkrétních problémů v souladu s potřebami a požadavky klientů ve spolupráci s odborníky a jinými organizacemi (Pedagogicko-psychologické poradny, Úřad práce...)
Novinky v ICM Praha
ICM v Praze má v čele posilu! Novou vedoucí „Íčka“, se kterou se můžete setkat na našich akcích, je Katka Špronglová. Má dlouholeté zkušenosti v českém i mezinárodním školství coby pedagožka a koordinátorka dalších aktivit.
Halloween v oboře Hvězda
ICM při DDM hl. m. Prahy prezentovalo projekt PaVěda na sobotní akci v oboře Hvězda. Žáci i studenti si nadšeně vyzkoušeli několik pokusů, které PaVěda nabízí v rámci projektu pro nadané děti. Akce se těšila hojné účasti a proběhla v příjemném prostředí za krásného počasí.
Vědecké sobotní bloky - PaVěda 3
V sobotu 14. 10. se rozběhnou vědecké sobotní bloky PaVěda 3. Jedná se o projekt napříč středisky Karlínské Spektrum, Stanice přírodovědců a Stanice techniků, který se bude konat každé sobotní dopoledne.
Schola Pragensis 2017
Závěr listopadu je už tradičně v prostředí pražských středních škol a odborných učilišť ve znamení příprav účasti na Schole Pragensis. Tento „veletrh středních škol“ se každoročně uskutečňuje zejména proto, aby se před žáky škol základních předestřela nabídka možností dalšího studia.