Aktuality z DDM

21.06.2017

V nadcházejícím školním roce 2017/18 pro vás připravujeme novinku, a to Bodový program. Tento program bude představen v září a bude obsahovat zvýhodnění pro všechny děti navštěvující kroužky a pro jejich sourozence. Program nahradí sourozenecké slevy, které byly doposud v platnosti. Jeho principem bude sbírání bodů za navštěvované volnočasové aktivity (kroužky) a jejich uplatnění v dalších volnočasových a zájmových aktivitách nebo pobytových akcích pořádaných DDM hl. m. Prahy.

 

Do Bodového programu jsou již zařazeny všechny vystavené, nebo přijaté platby na nový školní rok, u kterých nebylo využito jiné zvýhodnění.
Čerpání bodů bude možné až od září, a kromě zvýhodnění za zájmové aktivity, budete moci sbírat body i při návštěvách některých akcí pořádaných naší organizací. Za vetší množství nasbíraných bodů bude možné rovněž získat zajímavé upomínkové předměty – hrnečky, deštníky, propisky… Bodový program nahrazuje jakákoli jiná zvýhodnění, která jeho vznikem zanikají.
Bližší informace a přesná pravidla Bodového programu budou zveřejněny na webových stránkách v druhé polovině srpna.