DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Volejbal začátečníci – Kollárova (13 - 45 let)

Volejbal je jednou z nejpopulárnějších sportovních her s mnoha aktivními (registrovanými) hráči a s ještě více hráči rekreačními. Tuto oblíbenou kolektivní míčovou hru nabízíme pro mírně pokročilé volejbalisty a volejbalistky se zaměřením na zvládnutí potřebných herních dovedností. Zájemci, kteří se rozhodnou hrát volejbal s námi, se naučí základní pravidla hry, pochopí jednotlivé role v družstvu a zkusí si zahrát na různých postech. V rámci tréninků hráči zdokonalují techniku jednotlivých úderů, podání, nahrávek či jiných herních činností, ale hlavně aktivně relaxují.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 720 Kč
Cena za pol.: 460 / 460 Kč
ČT 17:00-18:00


Adresa a kontakt

VOŠE Kollárova 5, Praha 8
Tereza Čížková, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři