DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Metoda FIE – Basic – individuální (6 - 13 let)

Feuersteinova metoda je zaměřena na rozvoj umění učit se. Umožňuje zjišťovat a rozvíjet učební potenciál jedince, představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Program sestává z cvičení "papír a tužka", rozdělených do instrumentů. Skupinové použití metody má velkou výhodu ve sdílení postupů práce, názorů na řešení úkolů i vytváření aplikací v běžném životě. U dětí se podporuje vnitřní motivace k učení, je kladen důraz na rozvíjení řeči – jsou stimulovány otázkami, spolupráci a naslouchání. Nesoutěžní metoda, která respektuje osobnostní tempo.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ÚT 11:30-12:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Blanka Spieglerova, tel.: 777 706 525, spieglerova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Kytara - děti - Rohlíčková
Převod – Klub 1a / pondělí / 13–14 h
MHD modeláři (po)
LEGO Robotika (st 14.00)
Turistický oddíl - Tuláci
ZŠ E. Destinnové – kytara II (15.25–16.10)
Dramec pro nejmenší
ZŠ LN – Klavír 4 – Wichterle
Baseball – U11
ZŠ Chmelnice – Gymnastika