DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klub sociálního rozvoje (6 - 15 let)

Klub sociálního rozvoje akcentuje potřeby dětí (vhodné pro děti 1. stupně ZŠ, hranici věku lze po domluvě posunout) vyžadující rozvinutí a posílení sociálních dovedností. Hry pro rozvíjení a posílení sebevědomí a sociálních kompetencí. Klub probíhá od 18. 9. 2019 každou středu od 14.00 do 15.30 hod. VHODNÉ I PRO DĚTI S ADHD. Projekt je hrazen z prostředků tzv. Šablon II a pro vaše děti je zcela zdarma.


Ceny a termíny

ST 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Mgr. Magdalena Hříbalová, hribalova@ddmpraha.cz, 222 333 821, 774 706 096

Lektoři