DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ E. Destinnové – kytara II (15.25–16.10) (6 - 9 let)

Skupinová výuka hry na flétnu pro začátečníky. Skupina 2–3 děti. Seznamování s notami a hrou na nástroj. Nácvik jednoduchých písniček a skladeb.


Vybavení:  kytara

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 15:25-16:10


Adresa a kontakt

ZŠ E. Destinnové - Českomalínská, Praha 6
H. Vondráková - vondrakova@ddmpraha.cz, tel.222333875

Lektoři

Podobné

ZŠ Chvaly – Flétna/pokročilí
Klavír, úterý, začátečníci – Veronika Kadlecová
Klavír, čtvrtek – Veronika Kadlecová
Klavír, středa - Eva Pavelková
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, úterý
Klavír - děti - Doubková
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Kytara – děti – Sitár
Hudebníček