DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ A. Čermáka - zobcová flétna II (6 - 9 let)

Skupinová výuka hry na flétnu pro začátečníky. Skupina 2-3 děti. Seznamování s notami a hrou na nástroj. Nácvik jednoduchých písniček a skladeb.
Vybavení:  zobcová flétnička

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ST 14:50-15:35


Adresa a kontakt

ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6
H. Vondráková - vondrakova@ddmpraha.cz, tel.222333875

Lektoři