DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara - dospělí - Hořejš (18 - 99 let)


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři