DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – MICHAELA (7 - 15 let)

Individuální lekce klavíru v délce 45 minut/1x týdně pro začátečníky i pokročilé. Přednost při přihlašování mají žáci z minulého roku.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5000 Kč
Cena za pol.: 2600 / 2600 Kč
ČT 13:30-18:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Švorc Michaela

Podobné

Klavír - děti - Tretiakova
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci
ZŠ LN – Klavír 1 – Suchanová
Hudební stavebnice – pokročilí
Housle - dospělí - Kadlíček
Bicí - děti - Němejc
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Klavír, úterý - Denis Dinga
Ukulele - děti - Berenreiter
Bicí - dospělí - Nasková