DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Ukulele (6 - 18 let)

Nabízíme individuální i skupinovou výuku hry na ukulele. Zájemci si osvojí základ hry na nástroj (akordy, rytmus). Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pro pokročilejší hráče.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4700 Kč
Cena za pol.: 2500 / 2500 Kč
PO 15:15-16:00
PO 14:30-15:15
PO 16:00-16:45
PO 17:00-17:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
seitl@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Klavír, úterý, začátečníci – Veronika Kadlecová
Bicí - pondělí
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Klavír, pondělí – Eva Pavelková
Klavír - dospělí - Tichá
ZŠ E. Destinnové – kytara II (15.25–16.10)
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Kytara – mírně pokr. (Iveta) – středa 14:30
Muzikál – tanec, zpěv, herectví